Connect with us

Actualitate

Se fac angajări la Serviciul de Ambulanță Județean Constanța

Published

on

Se fac angajări la Serviciul de Ambulanță Județean Constanța. Medici, asistenți medicali generaliști și șoferi, acestea sunt cele mai importante posturi ce pot fi ocupate în perioada următoare. Ținând cont de contextul actual, SAJ Constanța are în vedere suplimentarea personalului, iar recrutarea personalului se va face fără concurs.

Astfel, următoarele posture sunt disponibile:

2 posturi Medic primar — medicină de familie pentru Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat — Stația Centrală Constanța;

2 posturi Medic specialist — medicină de familie pentru Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat — Stația Centrală Constanța;

2 posturi Medic medicină generală (cu drept de liberă practică) pentru Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat — Stația Centrală Constanța;

2 posturi Medic primar — medicină de familie pentru Compartimentul consultații de urgență și transport sanitar neasistat — Stația Centrală Constanța;

2 posturi Medic specialist — medicină de familie pentru Compartimentul consultații de urgență și transport sanitar neasistat — Stația Centrală Constanța;

2 posturi Medic medicină generală (cu drept de liberă practică) pentru Compartimentul consultații de urgență și transport sanitar neasistat — Stația Centrală Constanța;

6 posturi Asistent medical generalist PL la Compartimentul de asistență medicală de urge•t^ ›i transport medical asistat — Stația Centrală Constanța;

2 posturi Asistent medical generalist debutant S la Compartimentul de asistență medicală de urgentă și transport medical asistat — Stația Centrală Constanța;

1 post Asistent medical generalist PL la Compartimentul de asistență medicală de urgentă și transport medical asistat — Substația Băneasa;

1 post Asistent medical generalist PL la Compartimentul de asistentă medicală de urgență și transport medical asistat — Substația Mangalia;

1 post Asistent medical generalist debutant PL la Compartimentul de asistentă medicală de urgentă și transport medical asistat — Substația Mangalia;

1 post Asistent medical generalist PL la Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat — Substația Năvodari;

2 posturi Asistent medical generalist S la Compartimentul de asistență medicală de urgență și transport medical asistat — Substația Ovidiu;

1 post Asistent medical generalist debutant S la Compartimentul de asistență medicală de urgentă și transport medical asistat — Substația Ovidiu;

2 posturi Asistent medical generalist PL la Compartimentul de asistentă medicală de urgentă și transport medical asistat — Substația Ovidiu

Pentru a ocupa un post contractual, candidații trebuie să îndeplinească următoarele:

Condiții generale:

 • are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris și vorbit;
 • are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • are capacitate deplină de exercițiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infractiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infract‹uni săvârșite cu intent e, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiții specifice de înscriere, conform O.M.S. nr. 1.470 din 20 octombrie 2011 pentru aprobarea criteriilor privind angajarea și promovarea în funcții, grade și trepte profesionale a personalului contractual din unitățile sanitare publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare coroborate cu cele din Anexa 4 la O.M.S. nr. 2.021 din 12 decembrie 2008 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare ale titlului IV “Sistemul național de asistență medicală de urgență și de prim ajutor calificat” din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății”, cu modificările și completările ulterioare:

Pentru Medic primar:

 • diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină;
 • examen de medic primar;
 • 5 ani vechime ca medic specialist;
 • atestat de studii complementare în asistența medicală de urgență prespitalicească — pentru posturile din cadrul Compartimentului de asistență medicală de urgenta și transport medical asistat.

Pentru Medic specialist:

 • diplomă de medic sau diplomă de licență în medicină;
 • examen de medic specialist;
 • stagiu de rezidențiat terminat;
 • atestat de studii complementare în asistența medicală de urgență prespitalicească — pentru posturile din cadrul Compartimentului de asistență medicală de urgență și transport medical asistat.

sursa foto: Inquam Photo

Actualitate

O nouă acțiune de ridicare a autoturismelor abandonate din municipiul Constanța

Published

on

Polițiștii locali din cadrul Primăriei Municipiului Constanța au început în această săptămână o nouă acțiune de ridicare a vehiculelor fără stăpân sau care au fost abandonate pe domeniul public al orașului. Cele 23 vehicule abandonate și 11 autovehicule fără stăpân care ocupau domeniul public și pentru care a fost emisă o dispoziție în acest sens sunt transportate în parcul de mașini al municipalității.

Acțiunea de eliberare a domeniului public de aceste autoturisme care afectează imaginea orașului începe cu apelul constănțenilor, care anunță existența unor mașini abandonate în diferite zone ale orașului. Reprezentanții municipalității verifică sesizările, iar în cazul celor care se confirmă, proprietarii sunt somaţi să îşi ridice singuri vehiculele. În cazul în care acest lucru nu se întâmplă, atunci ele sunt ridicate de administraţia locală.

Conform legii privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public, după 10 zile de la aplicarea somaţiei pe autovehicul, primarul poate dispune ridicarea, inventarierea și depozitarea autovehiculului într-un loc special amenajat de către autorităţile administraţiei publice locale.

Dacă în termen de zece zile de la data anunţului privind ridicarea vehiculului proprietarul sau deţinătorul legal al maşinii nu se prezintă pentru a o ridica, aceasta trece de drept în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale din raza căreia a fost ridicată, prin dispoziţie a primarului, şi urmează să fie valorificată prin vânzare, în condiţiile legii. Proprietarii autovehiculelor care vor să le recupereze trebuie să se prezinte la sediul Poliției Locale.

Polițiștii locali cu atribuții în domeniul circulației rutiere desfășoară zilnic activități de identificare și somare a deținătorilor de autovehicule care ocupă domeniul public și afectează imaginea orașului. Menționăm că pentru a fi declarate abandonate sau fără stăpân autovehiculele au trebuit să îndeplinească cumulativ condițiile prevăzute de Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor abandonate sau fără stăpân, respectiv să fi stat cel puțin 6 luni nemișcate pe domeniul public, să le lipsească elemente de caroserie, lipsă sistem de iluminare-semnalizare, sistem de rulare deteriorat, geamuri sparte și alte indicii care confirmă neutilizarea îndelungantă a vehicului.

Reprezentanții municipalității fac apel la constănțeni ca în cazul în care au cunoștință despre existența unor autovehicule care au fost abandonate pe domeniul public să sesizeze Direcția Generală Poliția Locală la numărul de telefon 0241.484205 sau 0799.606142 (WhatsApp).

sursa foto: Primăria Constanța

Continue Reading

Actualitate

Solicitare fermă din partea elevilor

Published

on

Solicitare fermă din partea reprezentanților Consiliului Național al Elevilor. Aceștia consideră că este necesar ca oficialii din Guvern să aprobe hotărârea privind aprobarea cuantumurilor minime pentru burse școlare.

Conform Legii educaţiei naţionale 1/2011, Guvernul României are datoria de a emite, anual, o hotărâre prin care să stabilească un cuantum minim pentru fiecare categorie de burse în parte, respectiv studiu, performanţă, merit, ajutor social.

În ciuda faptului că această prevedere există în lege încă din anul 2019, niciun Guvern nu a pus în aplicare până acum acest act normativ, prin emiterea unei hotărâri de guvern şi prin alocarea resurselor financiare necesare acestei măsuri, consideră reprezentanții Consiliului Național al Elevilor.

“În această perioadă complicată, elevii din România au nevoie de măsuri de sprijin, pentru a putea să îşi continue parcursul educaţional. Aproape 36% dintre elevii României se află în risc de sărăcie şi excluziune educaţională. Pentru aceştia, educaţia online şi educaţia pe timp de pandemie reprezintă un vis frumos. Solicităm Guvernului României respectarea prevederilor Legii 38/2019 şi adoptarea unei hotărâri de guvern privind aprobarea cuantumurilor minime pentru bursele şcolare, pentru a diminua discrepanţele din sistemul educaţional.”, declară RAREȘ VOICU, preşedintele Consiliului Naţional al Elevilor

Analiza privind acordarea burselor la nivel naţional, realizată de către Consiliul Naţional al Elevilor în luna aprilie a acestui an, arată că 66,27% dintre primăriile din România nu acordă burse deloc sau le acordă într-un cuantum foarte mic.

Anul acesta, rata abandonului şcolar a ajuns la un procent de peste 15%, contrar ţintelor asumate de către România în cadrul Strategiei 2020, de 11,3%.

Din aceste motive, Consiliul Național al Elevilor consideră că e imperios ca Guvernul României să aprobe hotărârea privind aprobarea cuantumurilor minime pentru bursele şcolare.

Consiliul Naţional al Elevilor solicită următoarele cuantumuri minime:

– 9,45% din salariul minim pe economie pentru bursa de ajutor social;

– 10,15% din salariul minim pe economie pentru bursa de studiu

– 11% din salariul minim pe economie pentru bursa de merit;

– 15% din salariul minim pe economie pentru bursa de performanţă.

sursa foto: portalinvatamant.ro

Continue Reading

Actualitate

Noua navă tanc autopropulsată a CN APM, în probe tehnice în Portul Constanța

Published

on

Nava multifuncțională Nereus, construită și achiziționată prin proiectul finanțat prin CEF Transport – Infrastructura pentru operațiuni sigure și pentru protecția mediului – PROTECT, a ajuns în Portul Constanța pentru probe de mare.

Săptămâna trecută nava a fost testată pe Dunăre. Valoarea navei este de aproximativ 11 milioane de lei și a fost construită la Navrom Shipyard Galați.

Nereus are 500 tone deadweight, o viteză de 11 noduri, performanțe de navigație ridicate și va asigura preluarea reziduurilor petroliere și a apelor uzate de la navele aflate în porturile maritime românești și în rada acestora.

Are o lungime de 44,57 metri, lățime 8,90 metri, pescaj 2,90 metri și are o capacitate de stocare în 3 compartimente: 60 metri cubi marfă, 475 metri cubi marfă și 247 metri cubi balast. Nava oferă facilități de cazare pentru un echipaj format din 6 membri.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2020 CityPressConstanta