Connect with us

Societate

ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică

Published

on

Universitatea „Ovidius” din Constanța, în calitate de Beneficiar, anunță începerea activităților în cadrul proiectului „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“. Proiectul este cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Componenta 1: Măsuri de optimizare a ofertelor de studii din învățământul superior în sprijinul angajabilității, Axa prioritară 6: Educație și competențe, Cod apel: POCU/320/6/21/Operațiune compozită O.S. 6.7, 6.9. 6.10, Cod proiect: 122837.

CONFERINȚA DE LANSARE a proiectului „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“ va avea loc MARȚI, 5 MARTIE 2019, ora 1200, la sediul Universității „Ovidius” din Constanța, Bulevardul Mamaia nr. 124, Aula B.

Obiectivul general al proiectului „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“ vizează potențarea oportunităților de dezvoltare a societății la nivel local și regional, în domeniul securității cibernetice, prin intermediul unei oferte educaționale actualizată și diversificată, dezvoltată în strânsă corelare cu prioritățile strategice regionale și naționale, însoțită de un pachet de măsuri de atragere a tinerilor către studiu, acompaniată de acțiuni de creștere a competențelor personalului didactic și care, împreună, să contribuie la maximizarea șanselor de angajare pentru viitorii absolvenți din învățământul terțiar, universitar și non-universitar tehnic.

Proiectul își propune atingerea următoarelor obiective specifice:

  1. Îmbunatățirea nivelului de competențe pentru 50 de membri ai personalului didactic angajat al Universității „Ovidius“ din Constanța de la nivelurile de învățământ terțiar universitar și terțiar non-universitar tehnic în ceea ce privește proiectarea și furnizarea unor programe de studii moderne și flexibile, adaptate nevoilor cursanților/studenților de a se raporta la cerințele pieței muncii corelate cu prioritățile strategice de dezvoltare ale Romaniei;
  2. Creșterea nivelului de adecvare al capacităților socio-emoționale și profesionale la cerințele unei pieți a muncii în continuă schimbare pentru un număr de 300 de studenți din anii terminali ai ciclurilor de studii de licență/masterat (din care 61 de studenți vor proveni din grupuri vulnerabile), prin intermediul dezvoltării și furnizării unui pachet de 6 cursuri complementare programei universitare, cu un conținut inovator și o componentă aplicativă semnificativă orientate către creșterea angajabilității.
  3. Extinderea ofertei educaționale de nivel terțiar non-universitar tehnic prin înființarea și autorizarea colegiului tehnic cu specializările “Analist programator” și “Administrator rețele locale și comunicații”, elaborarea programelor de studii aferentă celor 2 calificări profesionale și pilotarea acestora cu un număr de minim 40 de cursanți (din care 10 aparțin grupurilor vulnerabile) timp de cel putin 1 an universitar.
  4. Creșterea ratei de acces și participare la învățământul terțiar universitar și non-universitar tehnic concomitent cu reducerea ratei de abandon prin intermediul unui pachet de măsuri compus din sprijin financiar în suma forfetară de 300 lei/lunar și consiliere profesională pentru 71 de studenți/cursanți, precum și din acțiuni complementare de tip «întâlniri cu angajatorii» destinate tuturor cursanților/studenților din grupul țintă.

Obiectivele proiectului „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“ se încadrează în Planul Strategic al Universității „Ovidius“ din Constanța 2016-2020, oferind un mediu educațional atractiv, atât cu ajutorul unor stimulente financiare direcționate către cei care aparțin grupurilor vulnerabile, cât și prin intermediul unor activități complementare de tip «întâlniri cu angajatori» dedicate grupului lărgit de cursanți și studenți.

Proiectul „ProInfo – pregătirea resursei umane în Informatică“ este cofinaţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

Actualitate

Clienţii City Insurance, societate aflată în insolvenţă, sunt protejaţi

Published

on

Deținătorii unei polițe de asigurare emisă de Societatea de Asigurare Reasigurare City Insurance S.A sunt protejați prin lege, în urma retragerii autorizației de funcționare și constatarea stării de insolvență a acestei societății.

Fondul de Garantare a Asiguraților (FGA) va prelua evidențele complete ale dosarelor de daună, precum și evidențele tehnico-operative și contabile aferente acestora, în termen de 30 de zile de la data retragerii autorizației de funcționare a societății. Imediat după preluarea acestora, FGA va publica listele potențialilor creditori de asigurare și va face plățile în conformitate cu prevederile legale. Cei care aleg să denunțe polița deja emisă, o pot face după care se pot asigura la o altă companie autorizată.

 

Continue Reading

Societate

Primăria Constanța înlocuiește coșurile vechi cu unele noi, mai spațioase

Published

on

După achiziționarea noilor modele de coșuri de gunoi stradale potrivite pentru zonele de promenadă și zonele intens circulate, Primăria Constanța a început înlocuirea celor existente.

Coșurile de gunoi vechi, cele mai multe dintre ele având cuva metalica ruginită ori au fost vandalizate, sunt ridicate de angajații Direcției Generale Gestionare Servicii Publice, urmând ca unele dintre ele să fie recondiționate, iar cele ce nu mai pot fi folosite să fie casate.

Ulterior, coșurile recondiționate vor fi reamplasate în parcuri, pe bulevarde și în toate spațiile în care este nevoie de coșulețe stradale, în funcție de necesități și de cât de mult sunt circulate zonele respective.

Amintim că, de curând, municipalitatea a achiziționat pentru zonele de promenadă, zone pietonale, intens circulate, coșuri de gunoi de mari dimensiuni (110 litri), acoperite pentru a reduce la zero riscul de împrăștiere și care au fost construite din materiale rezistente la radiațiile UV, la mediul coroziv de la malul Mării Negre și, mai ales, la comportamentul agresiv al unor cetățeni certați cu bunul simț.

Acestea înlocuiesc recipientele de 38, 60 sau maximum 70 de litri din zonele amintite.

Facem din nou apel la constănțeni să le folosească și să nu mai arunce gunoiul la întâmplare, să păstreze curățenia și să nu mai lase urme pe unde trec.

Doar împreună putem avea un oraș curat și frumos, prin care să ne plimbăm cu plăcere.

Continue Reading

Sanatate

O nouă serie de vouchere INFANT

Published

on

A început distribuirea voucherelor în cadrul programului INFANT. În anul 2021, 34 de cupluri sau femei singure care până acum s-au aflat în imposibilitatea de a avea copii au apelat la ajutorul Primăriei Constanța pentru a beneficia a sprijin financiar pentru procedurile de fertilizare in vitro. Dintre acestea 21 de dosare au fost aprobate, 2 au fost respinse și 11 sunt în analiză.

Astfel, începând din această săptămână, 21 de cupluri sau femei singure ce nu pot avea copii dispun de resursele financiare necesare fertilizării in vitro. Mai exact, Primăria Constanța, prin DGAS, le acordă vouchere în valoare de 10.000 lei, pe care le pot folosi pentru decontarea procedurilor care sunt destul de costisitoare.

Pentru creșterea natalității în rândul populației de pe raza municipiului Constanța, până la sfârșitul anului tinerii interesați încă mai pot depune cereri în cadrul programului INFANT. Municipalitatea a alocat fonduri pentru acest an pentru 100 de vouchere.

Documente necesare:

– solicitare pentru înscriere (formular 2);

– adeverința de la unitatea sanitară parteneră (formular 1) cu indicația de FIV care atestă că solicitanții sunt eligibili pentru intrarea în programul “INFANT”;

– copii după actele de identitate ale solicitanților care să ateste domiciliul stabil în Constanța în ultimii 3 ani;

– declarația de consimțământ (formular 3) privind prelucrarea datelor cu caracter personal și consultarea bazelor de date pentru confirmarea criteriilor de eligibilitate prevăzute la art.3 pct.e.

Toate documentele trebuie să fie scanate și vizibile.

Documentele necesare și Regulamentul programului “INFANT” se pot vizualiza și descărca accesând site-ul Primăriei Constanța, secțiunea INFANT.

Continue Reading

Societate

Vreți să fiți pompieri? Se fac angajări din sursă externă la ISU Dobrogea

Published

on

Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Dobrogea” organizează concursuri pentru angajarea de personal prin încadrare directă, din sursă externă. Au fost scoase la concurs 74 de posturi de subofițeri și două de ofițeri.

O problemă majoră cu care se confruntă pompierii din Constanța, dar și din întreaga țară, în ultimii ani, o reprezintă deficitul de personal. La sfârșitul lunii august, reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne arătau că intenționează să recurgă la încadrarea de soldați și gradați profesioniști, similar măsurii adoptate de Armată după renunțarea la serviciul militar obligatoriu pe timp de pace. Până la aplicarea acestei măsuri, și în cadrul inspectoratelor pentru situații de urgență se va recurge la angajarea de personal prin încadrare directă, din sursă externă.

La nivelul ISU Dobrogea au fost scoase la concurs 74 de posturi de subofițeri și unul de ofițer, respectiv: un post de ofițer I în cadrul Serviciului Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunicațiilor, un post de ofițer principal I la Secretariatul Tehnic Permanent al CJSU, 32 posturi de conducători auto autospeciale și 42 posturi de subofițer obiectiv principal.

Cei interesați de postul de ofițer I la Serviciul Pregătire pentru Intervenție și Reziliența Comunicațiilor trebuie să aibă studii superioare de lungă durată sau studii universitare de licență, militare sau civile, în domeniile fundamentale: matematică și științe ale naturii, științe inginerești, științe sociale. Pentru ofițer principal I se cer studii universitare în domeniile științe inginerești, științe sociale, științe umaniste și arte, matematică și științe ale naturii etc.

Pentru cele 32 de posturi de conducători auto autospeciale, sunt necesare studii liceale absolvite cu diplomă de bacalaureat, gradul militar este de sergent major, iar posturile sunt împărțite astfel: Detașamentul Special de Pompieri Cernavodă – 15 posturi, Detașamentul de Pompieri Cernavodă – 8 posturi, Detașamentul de Pompieri Medgidia – 4 posturi, Stația de Pompieri Hârșova – 4 posturi, Secția de Pompieri Mangalia – 1 post,

Cele 42 de posturi de subofițeri obiectiv principal sunt de sergent major și sunt împărțite în următoarele structuri: Detașamentul Special de Pompieri Cernavodă – 22 posturi, Detașamentul de Pompieri Cernavodă – 7 posturi, Detașamentul de Pompieri Medgidia – 4 posturi, Stația de Pompieri Hârșova – 1 post, Detașamentul de Pompieri Palas – 3 posturi, Detașamentul de Pompieri „Slt. Fripis Marius” Constanța – 4 posturi, Secția de Pompieri Mangalia – 1 post.

Printre condițiile pe care trebuie să le îndeplinească cei interesați de ocuparea posturilor, enumerăm: să aibă cetățenia română și domiciliul în România; să cunoască limba română, scris și vorbit; să aibă capacitate deplină de exercițiu; să fie apți din punct de vedere medical, fizic și psihologic; să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniți; să aibă un comportament corespunzător cerințelor de conduită admise și practicate în societate; să nu aibă antecedente penale, cu excepția situației când a intervenit reabilitarea; să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârșirea de infracțiuni; să nu fi fost destituiți dintr-o funcție publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; să nu fi desfășurat activități de poliție politică, astfel cum sunt definite prin lege; să îndeplinească condițiile de ocupare prevăzute în fișa postului pentru încadrarea în funcții de cadru militar prin încadrare directă. Candidații nu trebuie să depășească vârsta de 27 de ani împliniți în anul în curs.

Cererile de înscriere și alte documente trebuie depuse online, pe adresa de mail resurse_umane@isudobrogea.ro până pe 27 septembrie, ora 15.00. Mai multe detalii se găsesc pe site-urile web ale IGSU și ISU Dobrogea, iar relații suplimentare se obțin la numerele de telefon: IGSU – 0212086150 interior 27348; ISU Dobrogea – 0241617381, interior 27140, în zilele lucrătoare, între orele 09.00 – 15.00.

Potrivit reprezentanților ISU Dobrogea, deficitul de personal se ridica anul acesta la aproximativ 100 de posturi.

Continue Reading

Nordis Hotels

Exclusiv auto

Trending

Copyright © 2021 CityPressConstanta || citytvconstanta@gmail.com || 075.888.2222