Connect with us

Actualitate

31 ianuarie, termen limită pentru depunerea deconturilor justificative

Published

on

Într-un comunicat de presă, remis redacţiei noastre, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Cluj informează că:

,,În perioada  06 ianuarie 2020 -31 ianuarie 2020, se pot depune deconturile justificative, aferente trimestrului IV 2019, pentru Masura 14 (M14) – Bunăstarea animalelor.

Pachetul a) porcine

PORCI GRAŞI

Documente generale:

 • copia documentului de însoţire a porcilor de la exploataţia cu cod ANSVSA la destinaţia de livrare, în cazul abatorizării în regie proprie;
 • copia documentului de însoţire a porcilor de la exploataţia cu cod ANSVSA la destinaţia de livrare şi/sau;
 • copia facturii de vânzare a porcilor către abator/terţi;
 • fişa urmăririi activităţii la porci graşi, înregistrată la unitatea de creştere şi semnată de conducătorul unităţii şi de directorul economic al unităţii trebuie completată pentru perioada aferentă decontului justificativ (anexa nr. 9);
 • mişcarea lunară şi cumulată a efectivelor de porcine, trebuie completată pentru perioada aferentă decontului justificativ (anexa nr. 8);
 • copia facturii de cumpărare a purceilor din care să reiasă greutatea medie/cap animal;
 • copia documentului de transfer al purceilor intraţi în ferma de creştere şi îngrăşare pentru purceii ce provin din ferma de reproducţie a aceleiaşi societăţi din care  să reiasă greutatea medie/cap animal;
 • copia actului de mutaţie a purceilor la categoria porci graşi, să reiasă greutatea medie/cap animal după caz;
 • copia documentului de intrare a purceilor în ferma de creştere şi îngrăşare a porcilor în situaţia în care purceii sunt crescuţi în regim de prestare de serviciu. Documentul de intrare va fi însoţit de copia contractului de prestare de serviciu ce are ca obiect creşterea porcinelor.
 • copii ale fișelor de lot/altor evidențe ale activității din fermă aferente fiecărei hale din care rezulta efectivele înscrise în decontul justificativ depus.

Actele ce trebuie depuse obligatoriu în cazul creșterii porcinelor în regim ”prestări de servicii”:

 • copia contractul de prestări servicii,
 • copia avizului de livrare la abator,
 • copia  facturii către cumpărător
 • copii ale documentelor  de abatorizare (număr capete în viu) împreună cu  copia contractului de prestări servicii abatorizare dacă este cazul.

Porci graşi – documente specifice subpachetelor

Subpachet 1a)- creşterea cu cel puţin 10% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal

Subpachet 2a)- creşterea cu cel puţin 15% a spaţiului alocat disponibil fiecărui animal

 • situaţia centralizatoare a evidenţelor privind respectarea suprafeţei de pardoseală disponibilă în condiţii superioare de bunăstare (anexa nr. 10)
 • registrul cu valorile zilnice ale parametrilor de microclimat (temperatură, umiditate relativă si viteza aerului).

Subpachet 3a) – reducerea pulberilor cu 30% faţă de nivelul minim obligatoriu prin menţinerea în limite optime a parametrilor de microclimat

 • copia registrului cu măsurătorile efectuate zilnic în perioada aferentă decontului justificativ pentru determinarea valorilor pulberilor ( cu excepția cazurilor în care nu sunt populări) din care să reiasă valoarea pulberilor – max. 10,5 mg/m3).
 • copia documentului care atestă cel puţin o determinare pe an a valorilor pulberilor pentru fiecare hală, eliberat de o entitate independentă (unitate acreditată/autorizată/certificată) din care să reiasă respectarea condiţiilor superioare: pulberi – max. 10,5 mg/m3;

Subpachet 4a) – îmbunătăţirea condiţiilor zonei de odihnă

 • Anexa nr. 11 – Determinarea suprafeţei de odihnă şi a consumului de material higroscopic
 • Copie a facturii/ facturilor  de achiziţionare a materialelor absorbante/higroscopice
 • Fişa de magazie (pentru materiale existente în stoc la data începerii angajamentului și  la data încheierii anului  de angajament);
 • Copie a fişei tehnice/certificatului de conformitate/documentaţiei tehnice a materialului higroscopic;
 • Copia registrului de aplicarea materialelor absorbante.

 

Pachetul b) păsări 

PUI DE CARNE

Documente generale:

 • documentul prin care se face dovada populării fermelor (factura/aviz de însoțiere, documentul de transfer când puii de o zi  provin din stația de incubație  a aceleiași societăți);
 • copia documentului de însoţire a puilor de carne de la exploataţie la abator (nr. capete în viu, greutatea);
 • copia facturii de vânzare a puilor de carne către abator (nr. capete în viu, greutatea);
 • copia facturii de abatorizare – în situaţia abatorizării în regim de prestare de servicii  (nr. capete în viu, greutatea), după caz;
 • fişa urmăririi activităţii la pui de carne (Anexa nr. 7);
 • documentul de transfer/documentul de însoţire a puilor de carne către abatorul propriu, când aceştia provin din exploataţia de creştere a aceleiaşi societăţi;
 • copii ale fișelor de lot a puilor de carne aferente fiecarei hale.

Documente specifice subpachetelor 

Subpachet 1b) – reducerea densităţii păsărilor cu 10 % faţa de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

Subpachet 2b) – reducerea densităţii păsărilor cu 15 % faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

 • situaţia centralizatoare a evidenţelor privind respectarea suprafeţei de pardoseală disponibilă în condiţii superioare de bunăstare
 • registrul cu valorile zilnice ale parametrilor de microclimat (temperatură, umiditate relativă și viteza aerului).

 Subpachetul 3b)reducerea noxelor cu 30 % față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat

 • copia registrului cu măsurătorile efectuate zilnic privind valorile noxelor (NH 3, CO2);
 • copia documentelor care atestă schimbarea suplimentară a filtrelor de aer în vederea filtrării și răcirii aerului pentru reducerea noxelor (dacă este cazul);
 • copia documentului care atestă cel puţin o determinare pe an a valorilor noxelor pentru fiecare hală din care să reiasă respectarea condiţiilor superioare, eliberat de o instituţie acreditată/autorizată.

GĂINI OUĂTOARE

Documente generale:

 • copia documentului de însoţire/livrare a găinilor ouătoare (nr. capete în viu, greutatea);
 • copia facturii de vânzare a găinilor ouătoare (nr. capete în viu, greutatea);
 • copia facturii de abatorizare – în situaţia abatorizării în regim de prestare de servicii  (nr. capete în viu), după caz;
 • fişa urmăririi activităţii (Anexa nr. 7);
 • documentul de transfer/documentul de însoţire a găinilor ouătoare către abatorul propriu când acestea provin din exploataţia de creştere a aceleiaşi societăţi dacă este cazul;
 • documentul prin care se face dovada populării fermelor (factura/aviz de însoțire, documentul de transfer când păsările provin din exploatația de creștere a aceleiași societăți).

Documente specifice subpachetelor: 

Subpachet 1b) – reducerea densităţii păsărilor cu 10 % faţa de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

Subpachet 2b) – reducerea densităţii păsărilor cu 15 % faţă de densitatea rezultată din aplicarea cerinţelor minime obligatorii privind suprafaţa minimă alocată pentru fiecare categorie de păsări

 • situaţia centralizatoare a evidenţelor privind respectarea suprafeţei de pardoseală disponibilă în condiţii superioare de bunăstare (anexa nr. 9);
 • registrul cu valorile zilnice ale parametrilor de microclimat (temperatură, umiditate relativă și viteza aerului).

Subpachetul 3b) – reducerea noxelor cu 30 % față de nivelul minim obligatoriu prin menținerea în limite optime a parametrilor de microclimat

 • copia registrului cu măsurătorile efectuate zilnic privind valorile noxelor (NH 3, CO2);
 • copia documentului care atestă cel puţin o determinare pe an a valorilor noxelor pentru fiecare hală din care să reiasă respectarea condiţiilor superioare, eliberat de o instituţie acreditată/autorizată;
 • copii documente care să ateste schimbarea suplimentară a filtrelor de aer în vederea filtrării și răcirii aerului pentru reducerea noxelor (dacă este cazul).

Toate documentele depuse în copie vor purta sintagma <<conform cu originalul>> însuşită prin semnatură și ștampilă de către reprezentantul legal al solicitantului.   

Biroul de presă al APIA Cluj”.

Actualitate

Programul autobuzele în minivacanţa de 1 Decembrie

Published

on

Autobuzele CT BUS vor circula în program de weekend, în minivacanţa de 1 Decembrie, cu prima cursă la ora 5.45 şi ultima cursă la 23.00.

Pentru buna desfăşurare a paradei de pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, autobuzele de pe liniile 100, 100C, 44, 51 şi 14 vor avea traseul modificat miercuri, 1 decembrie. Între orele 9.00 şi 12.00 şi între orele 13.00 şi 14.00, mijloacele de transport în comun vor circula cu antemergător al Poliţiei Române, fără oprire, pe bulevardul Alexandru Lăpuşneanu, dinspre strada I.L. Caragiale spre bulevardul Tomis, iar, între orele 12.00 – 13.00, nu vor merge deloc.

Tonetele de bilete şi abonamente CT BUS de la Gară şi de la Baba Novac, Brotăcei, Bulevard, Cireşica, Dacia, Delfinariu, Eliberării, Tomis III, Km 4 – 5, Km 5, Magazinul Tomis, Piaţa CET, Poarta 6, Spital, Vamă vor funcţiona marţi, 30 noiembrie, între orele 7 şi 19.00, iar cele de la Km 4 – Bila, Poarta 1, Gară L 101 vize, Primăverii, între orele 9.00 şi 17.00.

Miercuri, 1 decembrie, doar chioşcul de la Gară, în dreptul staţiei 40-43, va avea program lung, între orele 7.00 şi 19.00, celelalte vor fi deschise între orele 7.00 şi 13.00.

Continue Reading

Actualitate

Programele Rabla Clasic, Rabla Plus şi Casa Eficientă Energetic, suspendate

Published

on

Administraţia Fondului pentru Mediu a decis suspendarea sesiunilor de înscriere în cadrul programelor Rabla Clasic, Rabla Plus şi Casa Eficientă Energetic. Motivul: eficientizarea liniilor de finanţare.

“Preocuparea continuă a Administraţiei Fondului pentru Mediu este de a îmbunătăţi programele de finanţare, astfel încât să fie asigurată creşterea succesului acestora, iar extinderea digitalizării mecanismelor de implementare şi adaptarea ghidurilor de finanţare la realităţile contemporane reprezintă instrumentele potrivite pentru atingerea obiectivelor scontate. În sensul celor expuse şi în vederea identificării elementelor care pot eficientiza derularea liniilor de finanţare din portofoliu, Administraţia Fondului pentru Mediu, în coordonarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor, a luat decizia suspendării sesiunilor de înscriere în cadrul programelor, astfel: începând cu data de 3 decembrie 2021, se va suspenda sesiunea de înscriere în programele denumite generic Rabla şi Rabla Plus şi începând cu data de 15 decembrie 2021, se va suspenda sesiunea de înscriere în programul denumit generic Casa eficientă energetic”, se arată într-un comunicat transmis vineri de Administraţia Fondului pentru Mediu.

AFM anunţă că în perioada următoare va analiza modul de derulare al acestor programe şi, după caz, va elabora proiecte de modificare a ghidurilor de finanţare aferente, astfel încât, la reluarea sesiunilor, mecanismele de accesare a finanţării să fie mai simple şi să asigure o eficienţă sporită în utilizarea bugetelor alocate.

De asemenea, evaluarea evoluţiei acestor programe va fi realizată şi prin prisma disponibilităţilor financiare rezultate din sesiunile actuale, precum şi din perspectiva construcţiei bugetare pentru anul 2022, precizează sursa citată.

Toate informaţiile de care au nevoie românii vor fi publicate în curând pe site-urile AFM şi MMAP sau transmise prin intermediul mass-media.

Sursa: AFM

Continue Reading

Actualitate

Forțele Navale Române, la ziua națională a României

Published

on

Marinarii militari participă la manifestările organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a României, în București, Constanța, Mangalia, Brăila, Tulcea, Babadag și Năvodari, iar echipajul fregatei „Regina Maria” și cel al puitorului de mine „Viceamiral Constantin Bălescu” vor marca data de 1 Decembrie, la bordul celor două nave militare românești dislocate în Marea Mediterană, prin activități specifice misiunilor NATO și UE la care participă.

Cu prilejul Zilei Naționale a României, la bordul navelor militare maritime şi fluviale va fi arborat Marele Pavoaz, în acordurile Imnului Național.

În București, reprezentanți ai Statului Major al Forțelor Navale participă, miercuri, 1 decembrie,  de la ora 09.00, la o ceremonie organizată de Statul Major al Apărării, la ,,Mormântul Ostașului Necunoscut” din Parcul Carol, iar două detașamente ale Forțelor Navale, alcătuite din militari de la unitățile de nave ale Flotilei Fluviale „Mihail Kogălniceanu” și de la Regimentul 307 Infanterie Marină, defilează la Parada Militară Națională, organizată în Piața Arcului de Triumf, începând cu ora 11.00, sub conducerea locțiitorului Șefului Statului Major al Forțelor Navale, contraamiral de flotilă Cornel Cojocaru.

De asemenea, marinarii militari vor participa la ceremoniile organizate la Constanța, la Monumentul Eroilor căzuți în Primul Război Mondial din Cimitirul Central, ora 09.00, și în Parcul Tineretului din zona Casei de Cultură, în intervalul 12.00-13.00; la Mangalia, la Muzeul Marinei Române, filiala Mangalia, în intervalul orar 10.00-11.00; la Brăila, în Piața Independenței, începând cu ora 11.00; la Tulcea, în Piața Tricolorului, începând cu ora 10.00; la Babadag, la Monumentul Eroilor 1916-1918, la ora 09.00; și la Năvodari, la Troița din oraș, începând cu ora 11.00.

În Constanța, la activitățile militare și religioase, din cele două locații menționate, vor participa 60 de marinari militari, alături de aproximativ 180 de militari ai Armatei României și ai Ministerului Afacerilor Interne. Pe timpul defilării,  miercuri, 1 decembrie, în intervalul orar 12.35-13.00, va participa și tehnica militară a unităților din garnizoana Constanța. În premieră, din partea Forțelor Navale va fi prezentată o barocameră mobilă ce face parte din proiectul de modernizare a Laboratorului Hiperbar din cadrul Centrului 39 Scafandri.

De Ziua Națională, în garnizoana Babadag, în intervalul orar 09.35-11.00, va avea loc defilarea cu tehnică militară, pe itinerarul Babadag-Visterna-Enisala-Sarichioi-Zebil-Babadag.

Cu prilejul Zilei Naționale a României, în perioada 23-30 noiembrie, un grup de militari din unități militare din garnizoana Constanța desfășoară activități de întreținere a monumentelor și cimitirelor eroilor din județul Constanța, iar la Muzeul Național al Marinei Române va avea loc miercuri, 1 decembrie, Ziua Porților Deschise, în intervalul orar 10.00-16.00 (intrarea gratuită).

Cercul Militar din Mangalia organizează vineri, 26 noiembrie, în intervalul orar simpozionul cu tema „Marea Unire – 1 Decembrie 1918”

Toate activitățile organizate se vor desfășura în conformitate cu măsurile în vigoare de prevenire a transmiterii virusului SARS-CoV-2.

Continue Reading

Actualitate

50% din capacitatea totală de cazare disponibilă a României este rezervată pentru Revelion

Published

on

Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT) a efectuat un studiu privind preferințele de călătorie ale turiștilor români pentru finalul de an și pentru perioada sărbătorilor de iarnă.

În această perioadă, cea mai vândută destinație externă este Egiptul. În Hurghada se zboară cu curse charter din București, Cluj, Iași, Timișoara, Baia Mare, Oradea. Se zboară, de asemenea, și în Sharm El Sheikh. Mulți turiști aleg ca programe opționale croaziere pe Nil.

Altă destinație solicitată este Turcia, cu precădere Istanbul (avion și autocar) și Cappadocia.
De asemenea, se organizează programe de grup pentru Grecia, în special circuite cu avion și autocar, majoritatea având în prim-plan Atena. Se organizează și grupuri pentru Dubai, cu chartere de la 1 decembrie, cu plecări săptămânale. Tot de la 1 decembrie se deschid destinații operate cu curse charter precum Maldive, Republica Dominicană, Republica Capului Verde, Tanzania (Zanzibar), Kenya.

”De asemenea, agențiile de turism promovează circuite către destinații consacrate: Cehia, Spania, Italia, Franța (Coasta de Azur), America de Sud, Tunisia, Maroc dar și către altele mai puțin cunoscute dar tot mai cerute: Georgia sau Islanda. Pe un trend ascendent este și cererea de croaziere în bazinul Caraibilor și în zona Golfului Persic. De Crăciun, o destinație foarte solicitată și devenită tradițională este Laponia. Românii au un apetit mare pentru călătorii și aleg destinațiile în funcție de accesibilitate”, declară Alin Burcea, vicepreședinte ANAT.

Pasionații de sporturi de iarnă aleg pachete de schi în Austria (către care va începe operarea unui lanț de zboruri charter), Bulgaria și Italia.

Pe partea de turism intern, românii optează pentru stațiuni montane, în special Poiana Brașov, urmată de Sinaia, Bușteni și Predeal. Sunt și stațiuni mai mici, cu pârtii de schi, din ce în ce mai solicitate, unde se dezvoltă puternic turismul local, chiar dacă volumele de turiști nu sunt foarte mari, precum cele din județele Harghita sau Maramureș.

Ca stațiuni balneoclimaterice, cele mai solicitate sunt Băile Felix, Băile Herculane și Sovata. De asemenea, agențiile de turism înregistrează vânzări și pentru destinațiile de turism rural și agroturism, preponderent pentru zona Bran – Moieciu – Fundata dar și pentru Bucovina și Maramureș. În general, pe partea de turism intern nu există o diferențiere foarte mare între preferințele de Revelion și de Crăciun, însă de Crăciun se observă o solicitare mai mare pe partea de turism rural și agroturism, românii dorind obiceiuri, colinde, tradiții și atmosferă.

            ”Agențiile de turism își informează permanent turiștii privind situația actuală în ceea ce privește restricțiile actuale și documentele, și menționăm permanent turiștilor să încheie asigurări covid-19 și asigurări storno, care sunt valabile și pe partea de turism intern. Anunțăm permanent clienții despre orice modificare. Să nu uităm că agentul de turism este în același timp consultant și ține clientul la curent și înainte de rezevare, dar și după ce a efectuat rezervarea. Tarifele structurilor de cazare din România sunt flexibile, iar turiștii încă preferă să rezerve last minute și se interesează despre măsurile de siguranță comunicate de hoteluri. Ne bucură că turiștii români se orientează către structuri de cazare de calitate, pe care le promovăm și noi, agențiile de turism”, menționează Lucian Boronea, prim vicepreședinte ANAT.

La ora actuală, hotelierii din România au început să ofere, pentru Revelion și Crăciun, tarife diferite, flexibile, în funcție de pachetul turistic ales, nemaivorbind despre sume fixe. Multe hoteluri promovează pachetele standard, cu cină festivă, dar și pachete la care clientul își adaugă serviciile în funcție de restricțiile în vigoare.

La ora actuală, circa 50% din capacitatea totală de cazare disponibilă a României este rezervată pentru Revelion iar gradul de ocupare este posibil să urce o dată cu prima săptămână a lunii decembrie.

Industria turistică așteaptă din partea noului Guvern, chiar dacă înțelege limitele la care este supusă, din cauza pandemiei covid-19, la o mai bună comunicare în privința zonei de restricții, cu mediul de afaceri. ANAT și reprezentații industriei turismului speră ca ajutorul promis de către Guvern din măsura HORECA să fie dus până la capăt, să nu fie schimbat codul fiscal iar industria turismului, care poate avea un aport considerabil la Produsul Intern Brut, să fie sprijinită. ANAT salută reintroducerea voucherelor de vacanță, care constituie un mare beneficiu atât pentru angajații din sectoarele public și privat, cât și pentru industria turistică și pentru economia națională.

Turiștii trebuie să știe că certificatul verde digital este acum operațional în toate țările UE și în 18 țări (și teritorii) non-UE. Regăsiți toate amănuntele la următorul link: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_en?utm_source=Lista+membrilor+ANAT&utm_campaign=3289e66423-EMAIL_CAMPAIGN_2017_01_19_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_a2e6cbd4e8-3289e66423-154201418

Statele non UE care acceptă certificatul verde sunt, la ora actuală, Albania, Andorra, Armenia, Elveția, Insulele Feroe, Islanda, Israel, Liechstenstein, Marea Britanie, Maroc, Macedonia de Nord, Monaco, Norvegia, Panama, San Marino, Turcia si Ucraina.

În contextul deteriorării situației epidemiologice din România, unele state solicită și persoanelor imunizate un test PCR înainte de sosire. Chiar dacă acum în România scade din zi în zi indicele epidemiologic, recomandăm informarea din surse sigure (agenția de turism, site-ul MAE.ro) cu câteva zile înainte de începerea călătoriei, precum și încheierea unei polițe de asigurare care să acopere inclusiv riscul de a nu mai putea călători din motive obiective”, subliniază Dumitru Luca, președintele ANAT.

Continue Reading

Trending

Copyright © 2021 CityPressConstanta || citytvconstanta@gmail.com || 075.888.2222